Miesiąc: marzec 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy że od dnia 01.04.2021(czwartek) do dnia 06.04.2021(wtorek) trwa wiosenna przerwa świąteczna.

Życzenia Świąteczne

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół w Starej Kamienicy

Zespół Szkół w Starej Kamienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół w Starej Kamienicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Wierzbicka.
 • E-mail: zs.starakamienica@op.pl
 • Telefon: 757514327

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Kamienicy
 • Adres: Zespół Szkół w Starej Kamienicy
  ul. Sportowa 1,
  58-512 Stara Kamienica
 • E-mail: zs.starakamienica@op.pl
 • Telefon: 75 75 14 237

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sportowej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek ma dwa wejścia boczne. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły są ma miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajdują się korytarze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada wind. Szkoła ma możliwość wypożyczenia schodołazu.
 5. W budynku są toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Nasze działania – Szkoła Przyszłości (najbliższej)

Od 1 czerwca 2021r. we wszystkich szkołach z gminy Stara Kamienica rozpocznie się realizacja nowego projektu unijnego „Uczniowie XXI wieku w gminie Stara Kamienica” na kwotę całkowitą 2 milionów zł. Będą dodatkowe zajęcia dla uczniów- zarówno wspierające jak i rozwijające, kreatywne projekty do zrealizowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w bardzo szerokim zakresie, wycieczki edukacyjne, dla licealistów wyjazdy na ćwiczenia i wykłady na uczelnie wyższe Dolnego Śląska, pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt multimedialny a dla najlepszych uczniów-stypendia. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i seminariach.

Zespół Szkół w Starej Kamienicy już jest szkołą na miarę XXI wieku, ale dzięki projektowi zyska m.in. laboratorium chemiczno-fizyczne, doposażenie gabinetów przedmiotowych, a w ramach multimediów- zestawy  wirtualnej rzeczywistości wraz z programami edukacyjnymi i dodatkowe zajęcia (do wyboru) praktycznie z każdego przedmiotu.

W  naszym Liceum Ogólnokształcącym w tym roku szkolnym chcemy otworzyć nabór do dwóch klas: chemiczno-biologicznej ukierunkowanej na nauki przyrodnicze i dziennikarsko-artystycznej o profilu humanistycznym. Uczniowie mają możliwość wyboru języków obcych: język angielski, język niemiecki i język hiszpański. Zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. O jakości naszej szkoły świadczą wypowiedzi uczniów:

„Lubię szkołę za to że  jest mała, usytuowana obok biblioteki, przeważnie spokojna a nauczyciele, widać że chcą czegoś nauczyć. Oprócz tego da się porozmawiać z nimi o innych rzeczach niż o nauce, np. o hobby lub muzyce”.

„Bardzo przyjazna i pozytywna atmosfera oraz świetni i wyrozumiali nauczyciele, którzy nas wspierają. Nasza szkoła została niedawno wyremontowana, mamy też  możliwość chodzić na różnorodne zajęcia dodatkowe w soboty”.

„Mamy możliwość uczenia się kilku języków m.in. j. angielski, hiszpański lub niemiecki. W soboty organizowane są zajęcia z projektu, jeździmy na wycieczki. Nasza szkoła jest położona w spokojnej okolicy”.

„Atutami Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy są: miła atmosfera, pomocni nauczyciele, bardzo przyjaźni i pozytywnie nastawieni uczniowie. Nasi nauczyciele bardzo dobrze uczą, wspierają i starają się zawsze wprowadzić miłą atmosferę na lekcjach. Nasza szkoła jest najlepszym wyborem, ponieważ każdy czuje się tu bezpiecznie, wszyscy nawzajem się szanują i lubią”.

„Atuty: dobrze wyposażone klasy, dobre podejście nauczycieli do uczniów, mało uczniów, ciekawe kierunki, ciekawe zajęcia dodatkowe, miła i sympatyczna atmosfera”.

„Nasza szkoła jest interesującym wyborem ze względu na szkolną społeczność i podejście nauczycieli do uczniów, będziesz tu zawsze oceniany indywidualnie i dostaniesz zdecydowanie więcej uwagi niż w szkołach miejskich gdzie większość uczniów jest tylko numerem w dzienniku”.

„Z mojego 4 letniego doświadczenia z tą szkołą mogę powiedzieć że nigdzie nie czułem się tak dobrze jak tutaj. Nauczyciele są super a atmosfera w klasach jest wręcz  przecudowna”.

„Bardzo lubię moją szkołę za niezwykle ciepły i miły klimat oraz otwartość i tolerancję, w tej szkole dbają, żeby nie czuć się wyobcowanym”.

„Nauczyciele są pozytywni, asertywni oraz pomocni. Poddana obszernej modernizacji szkoła posiada m.in. tablice elektroniczne, stabilne łącze internetowe oraz laptopy dobrej marki. Ponad to uczniowie jak i nauczyciele są sobie oddani i wspierają się”

„Podoba mi się atmosfera, indywidualne podejście do ucznia w mało licznych klasach. Bardzo profesjonalny stosunek do ucznia z orzeczeniem, dodatkowe zajęcia z projektu. Również podoba mi możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nauczyciele i kadra pedagogiczna zawsze przychodzi z pomocą w trudnych sytuacjach, nawet rodzinnych”.

„ Dla niektórych szkoła jest drugim domem. Jest to dosyć mała szkoła, ale dzięki temu każdy się tu zna i uczeń nie jest tu tylko numerkiem w dzienniku. Nauczyciele są zawsze gotowi do pomocy, czy to w lekcjach, czy w sprawach prywatnych. Jako uczniowie mamy realny wpływ na życie szkolne poprzez realizowanie naszych pomysłów: różne festyny, uroczystości, konkursy i wycieczki. Nawet w czasach zdalnego nauczania szkoła jest zintegrowaną społecznością”.

Jakub Jaczenia w etapie wojewódzkim z fizyki!

Uczeń klasy 8b Jakub Jaczenia przeszedł kwalifikacje do etapu wojewódzkiego z konkursu Zdolny Ślązak z fizyki. Finał odbędzie się we Wrocławiu. Trzymamy kciuki i czekamy jeszcze na wyniki z historii oraz geografii. Brawo Kuba:-))

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content