Miesiąc: październik 2021

Prelekcja w szkole.

Dnia 28.10.2021 r. w tutejszej szkole odbyły się prelekcje dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego z udziałem funkcjonariusza policji Pani Iwony Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania młodzież usystematyzowała swoją wiedzę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, rodzajów czynów karalnych, postępowania przed sądem w sprawach nieletnich. Poznała także: czym jest demoralizacja, jakie są jej przejawy oraz przykłady, środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez Sąd Rodzinny. W trakcie spotkania z młodzieżą poruszane zostały również kwestie dotyczące unikania zagrożeń oraz używania substancji psychoaktywnych. Podsumowaniem prelekcji była projekcja filmu pt. „Szkoła życia”.

Sierż. szt. Iwona Demkowicz zwróciła uwagę młodzieży na nieodzowny wpływ i konsekwencje popełnienia czynu karalnego na dorosłe życie człowieka.

Pedagog szkolny

Turniej biblioteczny

Dnia 15 października odbył się w naszej szkole po raz kolejny „Turniej biblioteczny”. Klasy miały przygotować – „Żywy obraz”, „Postać z bajki lub literatury”, „Plakat reklamujący bibliotekę i czytelnictwo”. Poziom wszystkich trzech kategorii był bardzo wysoki, o wszystkim zaważył turniej wiedzy, w wyniku którego jury w składzie : Pani dyrektor Wiesława Storta-Respondek, pani Agnieszka Kubik-Dybek oraz ks. Dominik Jezierski wyłonili zwycięzców : I miejsce – klasa III C, II miejsce – klasa III A, III miejsce – klasa VIII C. Myślę, że wszyscy dobrze się bawiliśmy, a przy okazji czegoś się nauczyliśmy.

Organizatorka Anna Zielińska.

Regulamin przyznawania stypendiów w Zespole Szkół w Starej Kamienicy

Regulamin-stypendium-w-ZSZK

Wniosek na stypendium do pobrania i wydrukowania :

14 października 2021

Dzień 14 października 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Starej Zespół. Uczniowie którzy nie będą mieli opieki w domu mogą zgłosić ten fakt wychowawcy w celu zapewnienia na ten dzień świetlicy.

Dnia 15 października odbędzie się Turniej Biblioteczny.

1, 2 i 3 lekcja wg planu,

4 lekcja – zajęcia z wychowawcą,

5, 6 i 7 lekcja – Turniej Biblioteczny.

Statuty szkoły

Statut-ZS-po-nowelizacji-2021

statut-SP-po-nowelizacji-2021

statut-LO-po-nowelizacji-2021

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content