Kategoria: Rada rodziców

List Kuratora Dolnośląskiego

list-DKO20231009

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

14 października 2021

Dzień 14 października 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Starej Zespół. Uczniowie którzy nie będą mieli opieki w domu mogą zgłosić ten fakt wychowawcy w celu zapewnienia na ten dzień świetlicy.

Dnia 15 października odbędzie się Turniej Biblioteczny.

1, 2 i 3 lekcja wg planu,

4 lekcja – zajęcia z wychowawcą,

5, 6 i 7 lekcja – Turniej Biblioteczny.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content