Dnia 28.10.2021 r. w tutejszej szkole odbyły się prelekcje dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego z udziałem funkcjonariusza policji Pani Iwony Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania młodzież usystematyzowała swoją wiedzę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, rodzajów czynów karalnych, postępowania przed sądem w sprawach nieletnich. Poznała także: czym jest demoralizacja, jakie są jej przejawy oraz przykłady, środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez Sąd Rodzinny. W trakcie spotkania z młodzieżą poruszane zostały również kwestie dotyczące unikania zagrożeń oraz używania substancji psychoaktywnych. Podsumowaniem prelekcji była projekcja filmu pt. „Szkoła życia”.

Sierż. szt. Iwona Demkowicz zwróciła uwagę młodzieży na nieodzowny wpływ i konsekwencje popełnienia czynu karalnego na dorosłe życie człowieka.

Pedagog szkolny