Autor: Łukasz Środa Strona 1 z 3

Próbny egzamin ósmoklasisty.

W dniach 30.11 -02.12 2022r. uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej, sprawdzali swoją wiedzę mierząc się z egzaminami ósmoklasisty. W ciągu trzech dni rozwiązywali zadania kolejno z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Ł.Ś.

Nauka nie poszła w las…

Jak co roku w listopadzie odbywa się szkolny etap konkursu Zdolny Ślązak, konkurs ten jest przeznaczony dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, poświęcają swój czas na naukę przedmiotu w zakresie większym niż tylko podstawa programowa. Dzięki udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych i samodzielnej pracy kilka osób zakwalifikowało się do drugiego etapu, który odbędzie się w styczniu. Wówczas walczyć o udział w finale wojewódzkim będą:

Kamila Golba  VIII A– chemia

Julka Sawicz VII A – język angielski

Ania Słaboń VIII A– język angielski i chemia

Na szczególną uwagę zasługuje wynik Leona Kornagi-Czartolińskiego ucznia klasy VII B, który zakwalifikował się do drugiego etapu z matematyki i fizyki. Wszystkim tym osobom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym.            

W tym samym czasie odbył się pierwszy etap bardzo trudnej Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego. Do drugiego etapu zakwalifikował się uczeń klasy III A Yevgen Martyniuk. W nauce fizyki i chemii bardzo pomaga nam świetnie wyposażona pracownia fizyczno-chemiczna oraz sobotnie zajęcia w ramach projektu finansowanego z środków UE.

A.S.

„Rynek pracy – prawa i obowiązki absolwenta” zajęcia z udziałem pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze

Dnia 08.11.2022 r. Pani Małgorzata Jadwińska – Komada pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze przeprowadziła zajęcia edukacyjne z uczniami klas IV oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Starej Kamienicy pt. „Rynek pracy – prawa i obowiązki absolwenta”. Podczas zajęć przybliżyła młodzieży informacje dotyczące najważniejszych usług rynku pracy (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń), jak również instrumentów rynku pracy (prac interwencyjnych, robót publicznych, bonu na zasiedlenie, prac społeczno – użytecznych, staży, dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania studiów podyplomowych). Przedstawiła również licealistom informacje dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra oraz w powiecie karkonoskim, zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

Pedagog szkolny

„Zajęcia profilaktyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
w klasach VII Szkoły Podstawowej z udziałem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze”

04.11.2022 r. Pan Tomasz Trusewicz wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze przeprowadzili zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej.
W trakcie nich siódmoklasiści mogli poznać sprzęt, zastosowanie oraz wyposażanie wozu strażackiego wykorzystywane w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, w tym: gaśniczych, drogowych czy też wysokościowych. Dowiedzieli się: jak zostać strażakiem i na czym polega jego codzienna praca.
Poznali jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, przedsięwzięcia podejmowane przez Straż Pożarną w celu ochrony zdrowia, życia, mienia, środowiska przed klęską żywiołową i pożarem. Usystematyzowali swoją wiedzę na temat instytucji oraz organizacji czuwających nad bezpieczeństwem społeczeństwa. Poznali zasady postępowania w przypadku zagrożeń i wzywania służb ratunkowych, a także konsekwencje nieuzasadnionego ich wezwania. Młodzież chętnie zadawała pytania strażakom na tematy związane z ich doskonaleniem zawodowym, blaskami i cieniami ich pracy; zdarzeniami, do których wzywane są jednostki straży pożarnej, z udzielaniem pierwszej pomocy czy też zachowaniem się w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Pedagog szkolny

Program profilaktyczny pt. „UNPLUGGED” w klasie VIIIB

25.10.2022 r. Pan Marcin Szczepaniak z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przeprowadził pierwsze zajęcia z uczniami klasy VIII B w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. „UNPLUGGED”, którego celem jest zmiana postaw i opinii  młodzieży dotyczących używania substancji psychoaktywnych, skłonienie uczniów do autorefleksji oraz uświadamianie im skutków społecznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
Podczas zajęć profilaktycznych Pan Szczepaniak kształtował także umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież, wzmacniał ich zachowania asertywne, promował zdrowy styl życia oraz doskonalił umiejętności interpersonalne, jak również konstruktywnego rozwiązywania problemów bez substancji odurzających.

Pedagog szkolny

Wycieczka do Srebrnej Góry i Złotego Stoku :)

24. października, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p. A. Zielińską, p.S. Matuszewską, P.J. Łukawiecka wybrali się na wycieczkę do Srebrnej Góry i Złotego Stoku. Zwiedzaliśmy unikatowy obiekt w skali Europy, czyli fortyfikację-Twierdzę Srebrna Góra. W kolejnych salach, korytarzach poznawaliśmy tajniki i sposoby obrony fortecy, dowiedzieliśmy się wielu wstrząsających informacji o trudach życia żołnierza. Przewodnik przebrany w historyczny mundur obrońcy garnizonu sprawił, że nie było chwili nudy. Uświadomił nam, jak niełatwe było życie przed wiekami. A wyjątkową atrakcją był wystrzał z broni palnej, który wystraszył niejedną dziewczynkę a zaimponował chłopcom.
Oprócz tych wrażeń, mieliśmy też możliwość zwiedzić kopalnię złota w Złotym Stoku, skąd wróciliśmy bogatsi w wiedzę i z pełnymi kieszeniami sztabek złota.
Pomimo jesieni mieliśmy cudowną pogodę i wspaniałe humory, gdyż zrealizowaliśmy obowiązkowy punkt programu wymarzony przez dzieci, czyli odwiedziliśmy Mc Donald w Świdnicy.

A.Z.

Wycieczka na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki :)

W dniu 27 października 2022 roku uczniowie naszej Szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w wyjeździe do Parku Narodowego Gór Stołowych. Wycieczka była zrealizowana w ramach projektu: „Uczniowie XXI wieku w Gminie Stara Kamienica”. Uczestnicy mieli okazję zwiedzać Błędne Skały oraz zdobywać najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki.

Ł.Ś

Turniej biblioteczny

Dnia 20 października odbył się kolejny „Turniej biblioteczny”. Każda klasa miała przygotować – „Żywy obraz”, „Postać z literatury” oraz „Plakat reklamujący bibliotekę i czytelnictwo”, oraz wyłonić trzyosobowe drużyny, które odpowiadały na pytania z różnych dziedzin . Po dwu godzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięską klasę. Wygrała klasa 2A. Impreza prezentowała wysoki poziom, klasy stanęły na wysokości zadania i wszyscy dobrze się bawili.

A.Z.

Rajd rowerowy.

10 października wybraliśmy się rowerami na Zaporę Pilichowicką. Przejechaliśmy 35 kilometrów, nie było łatwo, duża część trasy wiodła pod górę, ale daliśmy radę. Po drodze mogliśmy oglądać piękne jesienne krajobrazy. Pogoda nam dopisała i kondycja również. Już nie możemy doczekać się następnego wyjazdu.

A.Z

14 października 2022

Dzień 14 października 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Starej Kamienicy. 

Strona 1 z 3

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content