Dzień: 2022-04-20

Prelekcja pt. „Bezpieczeństwo w szkole, w domu i w środowisku lokalnym”

20.04.2022 r. uczniowie  klas VIII Szkoły Podstawowej oraz II A Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Starej Kamienicy wzięli udział w prelekcji z udziałem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze: Pani Moniki Poddębniak, Pana Pawła Zajączkowskiego  oraz dzielnicowego Pana Pawła Jurczyka. W trakcie spotkania funkcjonariusze policji usystematyzowali wiedzę młodzieży  dotyczącą tego, kim jest osoba nieletnia i małoletnia,  jak również czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy.   

Ponadto w trakcie spotkania funkcjonariusze policji przybliżyli młodzieży przepisy prawne dotyczące demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich, rodzaje  czynów karalnych  i wykroczeń popełnianych przez młodzież oraz  środki  stosowane przez Sąd Rodzinny. Niezwykle cennym elementem niniejszego spotkania była szeroko pojęta prewencja,  wymiana doświadczeń i  udzielanie odpowiedzi na pytania nurtujące uczniów szkoły. Funkcjonariusze policji podkreślali rolę bezpieczeństwa, potrzebę poszukiwania przez młodzież pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych oraz  fakt, że „nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności karnej”.  Zwracali także uwagę na konsekwencję brawury i nieodpowiedzialności, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze życie każdego człowieka. Na koniec spotkania  w ramach podwyższania świadomości seniorów z gminy Stara Kamienica przybliżyli młodzieży założenia akcji „Bezpieczny senior”, prosząc młodzież o ich przekazanie swoim najbliższym,  celem uchronienia osób najstarszych przed wyłudzeniami, oszustwami i kradzieżami.

Pedagog szkolny 

Program profilaktyczny pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”- część druga.

W dniach: 22.03.2022 r., 23.03.2022 r., 24.03.2022 r. oraz 12.04.2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Starej Kamienicy brali udział w programie profilaktycznym pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”- część druga, którego realizatorem jest certyfikowany instruktor terapii uzależnień Pan Aleksander Krzysztof Matusiak. Podczas zajęć młodzież poznawała mechanizmy uzależnienia. Poszerzała swoją wiedzę na temat hejtu w cyberprzestrzeni i nie tylko, a także skutki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Pedagog szkolny 

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content