Statut Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy