Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej o
godzinie 9.00 dnia 1 września 2022 r.