23.09.2022 r. w Zespole Szkół w Starej Kamienicy funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Pan st. sierż. Paweł Jurczyk oraz Pan st. sierż. Krzysztof Konikiewicz przeprowadzili prelekcję dla uczniów szkoły pt.

„Bądź bezpieczny w ruchu drogowym,
w szkole oraz w środowisku lokalnym”.

            Podczas spotkania rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń związanych
z zażywaniem narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających. Scharakteryzowali czynniki psychiczne zwiększajace ryzyko uzależnienia oraz społeczne mające wpływ na jego rozwój, fazy uzależnienia i jego skutki. Przedstawili także uczniom szkoły rodzaje narkotyków, efekty ich działania oraz konsekwencje prawne za posiadanie, handel oraz zażywanie narkotyków i innych substancji odurzających. Uświadamiali zagrożenia w ruchu drogowym. Promowali bezpieczne zachowania w tym zakresie, jak również w szkole (w klasie, na przerwie, w relacjach z rówieśnikami) oraz w środowisku domowym. Chętnie i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania uczestników zajęć. Na koniec spotkania przybliżyli młodzieży informacje, gdzie szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach niebezpiecznych.

Pedagog szkolny