Dzień 14 października 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Starej Kamienicy.