Młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy 9 września 2023r.przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji narodowego czytania. W tym roku czytaliśmy powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W szkolnej auli spotkali się uczniowie i nauczyciele, by wspólnie odczytać wyznaczone kolejne fragmenty utworu pochodzącego z 1887roku, a przedstawiającego przebogaty krajobraz nadniemeńskich wsi oraz życie ich mieszkańców związane z pracą codzienną na roli oraz tradycjami obchodzenia świąt i zwyczajami panującymi w wiejskich zagrodach i szlacheckich dworach.

Po wstępie wprowadzającym w atmosferę tej pozytywistycznej powieści nauczyciele oraz uczniowie odczytywali kluczowe części utworu. Czytaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca klimat dzieła, środowisko przyrodnicze, a także zaznajamiała z bohaterami powieści oraz wizerunkami aktorów odgrywających poszczególne role w adaptacji filmowej „Nad Niemnem”.

Zgromadzeni w szkolnej auli uczniowie i nauczyciele mieli okazję wsłuchać się w ścieżkę dźwiękową pochodzącą z filmu, poznać stroje z drugiej połowy XIXw. a także zasoby słownictwa gwarowego mieszkańców Bohatyrowicz.

W trakcie czytania młodzież poznała tło historyczne epoki nawiązujące do powstania styczniowego/odwiedziny grobu powstańców/, historię rodu Bohatyrowiczów i legendę o założycielach osady – Janie i Cecylii z 1549roku.

Czytanie odbywało się miłej atmosferze, przy cieście i kawie. Z odczytywaniem wybranych fragmentów poradzili sobie nawet bardziej stremowani uczniowie.

Iwona Lach – Rój