12 stycznia w Zespole Szkół w Starej Kamienicy odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski dla uczniów klas IV – VIII. Wzięło w nim udział 23 recytatorów ze szkół podstawowych w gminie Stara Kamienica. Jury złożone z nauczycieli polonistów poszczególnych szkół oceniało występy deklamatorskie w następujących kategoriach: sposób wykonania, pamięciowe opanowanie tekstu wiersza oraz jego interpretację żywym słowem.

Organizatorzy: Iwona Lach – Rój i Sylwia Matuszewska przygotowali słodki
poczęstunek, dyplomy oraz nagrody dla każdego uczestnika konkursu, które
ufundowała Gmina Stara Kamienica.
Po prezentacji wszystkich przygotowanych utworów był czas na poczęstunek,
zwiedzanie szkoły w Starej Kamienicy oraz spotkanie przy herbatce i rozmowy z kolegami.

Jury wyłoniło laureatów, wśród których znaleźli się uczniowie z największą ilością punktów:
I miejsce Alan Wawer kl. V SP Kopaniec
II miejsce Witold Dembowski kl. VIII ZS w Starej Kamienicy
III miejsce Lena Wajda kl. IV SP Barcinek
III miejsce Wiktor Sztac kl. IV SP Wojcieszyce
III miejsce Hubert Koprowski kl. VIII ZS w Starej Kamienicy

Wszyscy laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego wezmą udział w eliminacjach powiatowych XXVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”, który odbędzie się 25 marca w Zespole Placówek Pozaszkolnych w Jeleniej Górze.

Gościem specjalnym tegorocznego konkursu recytatorskiego był Pan kapitan Pacura, który towarzyszył przy deklamacji jako żołnierz w wierszu recytowanym przez ucznia Alana Wawra.
Po zakończeniu konkursu Pan kapitan przedstawił uczniom swoje przeżycia i doświadczenia z 28 letniej służby wojskowej oraz odpowiadał na pytania uczniów.

Iwona Lach – Rój