Dzień: 2022-03-27

Spotkanie z Radcą Prawnym

18.03.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Radcą Prawnym Panią Anną Grzegorską. Celem spotkania było między innymi poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, poznanie organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, specyfiki procesu karnego i cywilnego z uwzględnieniem odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynu zabronionego oraz przybliżenie zawodu i ścieżki kształcenia Radcy Prawnego.

Podczas spotkania uczennica klasy III B Liceum Ogólnokształcącego Kinga Lepianka zaprezentowała strukturę sądownictwa w Polsce.

Z kolei Pani Anna Grzegorska przybliżyła młodzieży prawa i obowiązki sędziego, adwokata, radcy prawnego i prokuratora. Dzięki temu młodzież dowiedziała się, że sędzia orzeka w sprawach według właściwości sądów oraz poszczególnych wydziałach (cywilnych, karnych, rodzinnych) w oparciu o zasadę niezawisłości i bezstronności sędziowskiej. Prokurator jest oskarżycielem i jego zadanie polega przede wszystkim na udowodnieniu winy oskarżonego. Z kolei adwokat, czy radca prawny udziela pomocy prawnej swoim klientom. Omówiła także kwestie wezwania i przesłuchania świadka, usprawiedliwienia jego nieobecności, problematykę odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytanie. Zapoznała młodzież z zasadami porządku prawnego i sankcjami grożącymi za brak jego przestrzegania. Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie mogą się zgłosić, aby uzyskać pomoc w obliczu problemów natury prawnej, ale też psychicznej.

W trakcie spotkania z Panią Radcą Prawnym młodzież miała możliwość zobaczenia stroju Radcy Prawnego i pozyskania informacji na czym polega jego praca. Dzięki życzliwej postawie Pani Anny Grzegorskiej młodzież spontanicznie zadawała pytania związane z tematyką spotkania, a Pani Radca Prawny w sposób profesjonalny udzielała na nie odpowiedzi. Składamy serdeczne podziękowania Pani Annie Grzegorskiej za przeprowadzenie zajęć praktycznych z uczniami naszej szkoły, poruszających tematykę prawną w sposób kreatywny i aktywizujący młodzież.

Pedagog szkolny

Wiosna w Naszej Szkole :)

Wiosna na dobre wkroczyła w nasze progi. W poniedziałek 21.03.2022 wystroiliśmy się na zielono (w nawiązaniu do Dnia Św. Patryka) Osoby, które wykazały się największą kreatywnością otrzymały upominki.  Była też parada pod Urząd Gminy, gdzie zostaliśmy radośnie przywitani przez Pana Wójta.

To był niezwykły dzień!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

MJ

Napędzane przez WordPress & Autor templatki: Anders Norén

Skip to content