18.03.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Radcą Prawnym Panią Anną Grzegorską. Celem spotkania było między innymi poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, poznanie organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, specyfiki procesu karnego i cywilnego z uwzględnieniem odpowiedzialności nieletnich za popełnienie czynu zabronionego oraz przybliżenie zawodu i ścieżki kształcenia Radcy Prawnego.

Podczas spotkania uczennica klasy III B Liceum Ogólnokształcącego Kinga Lepianka zaprezentowała strukturę sądownictwa w Polsce.

Z kolei Pani Anna Grzegorska przybliżyła młodzieży prawa i obowiązki sędziego, adwokata, radcy prawnego i prokuratora. Dzięki temu młodzież dowiedziała się, że sędzia orzeka w sprawach według właściwości sądów oraz poszczególnych wydziałach (cywilnych, karnych, rodzinnych) w oparciu o zasadę niezawisłości i bezstronności sędziowskiej. Prokurator jest oskarżycielem i jego zadanie polega przede wszystkim na udowodnieniu winy oskarżonego. Z kolei adwokat, czy radca prawny udziela pomocy prawnej swoim klientom. Omówiła także kwestie wezwania i przesłuchania świadka, usprawiedliwienia jego nieobecności, problematykę odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytanie. Zapoznała młodzież z zasadami porządku prawnego i sankcjami grożącymi za brak jego przestrzegania. Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie mogą się zgłosić, aby uzyskać pomoc w obliczu problemów natury prawnej, ale też psychicznej.

W trakcie spotkania z Panią Radcą Prawnym młodzież miała możliwość zobaczenia stroju Radcy Prawnego i pozyskania informacji na czym polega jego praca. Dzięki życzliwej postawie Pani Anny Grzegorskiej młodzież spontanicznie zadawała pytania związane z tematyką spotkania, a Pani Radca Prawny w sposób profesjonalny udzielała na nie odpowiedzi. Składamy serdeczne podziękowania Pani Annie Grzegorskiej za przeprowadzenie zajęć praktycznych z uczniami naszej szkoły, poruszających tematykę prawną w sposób kreatywny i aktywizujący młodzież.

Pedagog szkolny