10.06.2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Starej Kamienicy wzięli udział w prelekcji z udziałem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze: Pani Moniki Karolewicz oraz dzielnicowego Pana Pawła Jurczyka. Podczas spotkania młodzież poznała definicję cyberprzemocy i jej przyczyny, formy elektronicznej agresji i jej skutki zwłaszcza w sferze psychicznej, jak również konsekwencje prawne grożące za jej stosowanie. Spotkanie miało charakter profilaktyczny. Policjanci prowadzący prelekcję zaprezentowali uczniom również dane statystyczne dotyczące skali zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz informacje na temat instytucji pomocowych, gdzie ofiary cyberprzemocy mogą zwrócić się o wsparcie w przypadku jej doświadczania. Akcentowali, by młodzież podczas korzystania z Internetu pamiętała przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa oraz chroniła swoją prywatność w sieci.

Pedagog szkolny