Dnia 20.04.2023 r. podczas wywiadówki szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów Zespołu Szkół w Starej Kamienicy w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”. Pan Krzysztof Matusiak – realizator programu podnosił świadomość rodziców/opiekunów prawnych na temat przyczyn i skutków uzależnień, zwracał uwagę na psychiczne i środowiskowe czynniki wpływające na rozwój uzależnienia. Edukował również uczestników spotkania w kwestii konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków i innych substancji odurzających przez młodzież.

Podczas spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi poruszył także problematykę hejtu – internetowej mowy nienawiści, wskazywał sposoby prawidłowego zachowania się wobec osoby hejtującej i hejtowanej. Podsumowaniem w/w spotkania była projekcja filmu pt. „Nasza klasa” ukazującego problematykę szkolnej przemocy.

Pedagog szkolny