Stypendium Unijne na rok 2022/2023 w Zespole Szkół w Starej Kamienicy

Wszyscy uczniowie klas 8 i licealnych którzy chcą wziąć udział w rekrutacji do unijnego stypendium mogą zapoznać się z Regulaminem poniżej.

Zdecydowani mogą wypełnić wniosek stypendialny i dostarczyć go do sekretariatu szkoły do 18 listopada.