Dnia 08.11.2022 r. Pani Małgorzata Jadwińska – Komada pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze przeprowadziła zajęcia edukacyjne z uczniami klas IV oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Starej Kamienicy pt. „Rynek pracy – prawa i obowiązki absolwenta”. Podczas zajęć przybliżyła młodzieży informacje dotyczące najważniejszych usług rynku pracy (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń), jak również instrumentów rynku pracy (prac interwencyjnych, robót publicznych, bonu na zasiedlenie, prac społeczno – użytecznych, staży, dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania studiów podyplomowych). Przedstawiła również licealistom informacje dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra oraz w powiecie karkonoskim, zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

Pedagog szkolny