04.11.2022 r. Pan Tomasz Trusewicz wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze przeprowadzili zajęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej.
W trakcie nich siódmoklasiści mogli poznać sprzęt, zastosowanie oraz wyposażanie wozu strażackiego wykorzystywane w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, w tym: gaśniczych, drogowych czy też wysokościowych. Dowiedzieli się: jak zostać strażakiem i na czym polega jego codzienna praca.
Poznali jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, przedsięwzięcia podejmowane przez Straż Pożarną w celu ochrony zdrowia, życia, mienia, środowiska przed klęską żywiołową i pożarem. Usystematyzowali swoją wiedzę na temat instytucji oraz organizacji czuwających nad bezpieczeństwem społeczeństwa. Poznali zasady postępowania w przypadku zagrożeń i wzywania służb ratunkowych, a także konsekwencje nieuzasadnionego ich wezwania. Młodzież chętnie zadawała pytania strażakom na tematy związane z ich doskonaleniem zawodowym, blaskami i cieniami ich pracy; zdarzeniami, do których wzywane są jednostki straży pożarnej, z udzielaniem pierwszej pomocy czy też zachowaniem się w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

Pedagog szkolny