25.10.2022 r. Pan Marcin Szczepaniak z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przeprowadził pierwsze zajęcia z uczniami klasy VIII B w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. „UNPLUGGED”, którego celem jest zmiana postaw i opinii  młodzieży dotyczących używania substancji psychoaktywnych, skłonienie uczniów do autorefleksji oraz uświadamianie im skutków społecznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
Podczas zajęć profilaktycznych Pan Szczepaniak kształtował także umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież, wzmacniał ich zachowania asertywne, promował zdrowy styl życia oraz doskonalił umiejętności interpersonalne, jak również konstruktywnego rozwiązywania problemów bez substancji odurzających.

Pedagog szkolny